Polityka firmy

Polityka w zakresie Jakości i Bezpieczeństwa Żywności oraz składników pasz

Jakość stanowi podstawę działania naszej firmy

Zobowiązujemy się zapewnić naszym klientom  najwyższej jakości produkty, przy poszanowaniu środowiska naturalnego oraz zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy naszym pracownikom. 

 

 

Polityka Środowiskowa

CYKORIA S.A. traktuje poszanowanie środowiska jako jeden z priorytetów w swojej działalności; znalazło to wyraz w specjalnie w tym celu sformułowanej Polityce Środowiskowej, opierającej się na poniższych zasadach i ich angażowanie do działań sprzyjających ochronie środowiska.

 

 

Kodeks Etyczny

Misją naszej firmy jest zaspokajanie potrzeb oraz spełnianie oczekiwań Klientów w zakresie jednej z podstaw ich codziennego życia, jaką jest odżywianie.