Akcjonariat

W dniu 4 maja 2023 roku zostało złożone w siedzibie Cykorii S.A. zaproszenie dla akcjonariuszy Spółki do zawarcia umowy sprzedaży akcji. Szczegółowych informacji akcjonariuszom udzieli Zarząd Cykorii S.A..