Kontakt

Dane firmy

CYKORIA S.A.

z siedzibą w Wierzchosławicach, 88-140 Gniewkowo, Wierzchosławice 15,

zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045905, kapitał zakładowy: 1 800 000,00 PLN, kapitał wpłacony: 1 800 000,00 PLN; NIP 5561008697; REGON 091119859; BDO 000020000

 

Centrala

+48 52 355 20 00
+48 52 355 82 11 (Fax)
cykoria@cykoria.pl

Dział skupu i kontraktacji

+48 52 355 80 90
kontraktacja@cykoria.pl

Dział sprzedaży i marketingu

+48 52 355 81 03
+48 52 355 21 22 (Fax)
sprzedaz@cykoria.pl
marketing@cykoria.pl

Dział eksportu

+48 52 355 21 23
+48 52 355 87 00 (Fax)
eksport@cykoria.pl

Złożenie skargi

complaint@cykoria.pl

[obiekt mapy]