Polityka firmy

Polityka Środowiskowa

CYKORIA S.A. traktuje poszanowanie środowiska jako jeden z priorytetów w swojej działalności; znalazło to wyraz w specjalnie w tym celu sformułowanej Polityce Środowiskowej, opierającej się na poniższych zasadach i ich angażowanie do działań sprzyjających ochronie środowiska.

 1. Kreowanie stałej współpracy ze sprawdzonymi dostawcami.
 2. Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi ochrony środowiska
 3. Minimalizowanie wykorzystania środków chemicznych, zarówno w recepturach produktów, jak w zabiegach konserwacyjnych i sanitarnych urządzeń produkcyjnych.
 4. Racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej, cieplnej i wody.
 5. Wprowadzenie i ścisłe przestrzeganie regulacji wewnętrznych związanych z ograniczeniem powstawania odpadów.
 6. Ciągłe inwestowanie w coraz nowocześniejsze urządzenia, z nastawieniem na ich energooszczędność i inne czynniki sprzyjające ochronie środowiska.
 7. Edukacja pracowników i ich angażowanie do działań sprzyjających ochronie środowiska

Tak sformułowane zasady dotyczące środowiska Firmy realizujemy poprzez:

 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów i zasad z zakresu ochrony środowiska
 • Minimalizację powstających odpadów
 • Identyfikację zagrożeń środowiskowych
 • Wdrażanie źródeł „zielonej energii „ ( fotowoltaika)
 • Kogenerację czyli produkcję energii elektrycznej i ciepła we własnym zakresie na bazie gazu ziemnego. Zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym - miał węglowy zostaje zastąpiony gazem ziemnym (mniejsza emisja spalin).
 • Ciepło odpadowe wytworzone przy produkcji energii elektrycznej w całości zostanie wykorzystane w technologii i nie będzie stanowiło strat.
 • Nadzór nad urządzeniami pomiarowymi
 • Stosowanie surowców i opakowań zapewniających produkcję wyrobów o oczekiwanej przez klienta jakości , z równoczesną redukcją poziomu ich zużycia
 • Doskonalenie technologii i procesów wytwarzania tak, aby były one przyjazne środowisku oraz zaspakajały potrzeby i oczekiwania obecnych i przyszłych odbiorców oraz innych stron zainteresowanych
 • Ciągłe angażowanie pracowników na rzecz nieustannej poprawy jakości oraz systematycznego podnoszenia ich kompetencji w zakresie ochrony środowiska
 • Zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy i zasobów dla ciągłego rozwoju i unowocześnienia organizacji

 

Wierzchosławice, 07.2019                 

Wstecz