Polityka firmy

Polityka w zakresie Jakości i Bezpieczeństwa Żywności oraz składników pasz

Jakość stanowi podstawę działania naszej firmy

Zobowiązujemy się zapewnić naszym klientom  najwyższej jakości produkty, przy poszanowaniu środowiska naturalnego oraz zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy naszym pracownikom. Każdego dnia klienci okazują swoje zaufanie do nas przez zakup produktów oferowanych przez CYKORIĘ S.A.
Ich zaufanie oparte jest na budowanej przez lata reputacji naszej firmy dbającej o jakość i bezpieczeństwo oferowanych wyrobów.
Każdy produkt, każdy kontakt z klientem i społecznością lokalną pomagają w kształtowaniu naszej reputacji.
Nazwa marki CYKORIA S.A  na produkcie jest obietnicą dla klienta, że produkt jest bezpieczny do spożycia, zgodny z aktualnie obowiązującymi  regulacjami prawnymi i spełnia wysokie standardy jakościowe.

Poprzez dbałość o jakość i bezpieczeństwo produktów, zdobywamy zaufanie konsumentów

Oferujemy naszym klientom  produkty i usługi, które zaspokajają ich potrzeby.
Odbiorcy produktów mają  pełne prawo do wiedzy dotyczącej zachowań  i działań CYKORIA S.A.

Preferujemy odżywianie i żywienie oparte na produkcji wolnej od GMO

W sytuacji podnoszonych przez naukowców wątpliwości związanych z uprawą roślin GMO i spożywaniem żywności modyfikowanej genetycznie, kierujemy się zasadą ostrożności i oferujemy artykuły spożywcze oparte na produkcji wolnej od GMO.

Dbałość o jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów są obowiązkiem nas wszystkich - Sukces budowany jest przez ludzi

Nasze kierownictwo pełni wiodącą rolę, określa cele i okazuje zaangażowanie przez działanie zgodnie z głoszonymi  słowami. Wszyscy pracownicy są w pełni odpowiedzialni za przestrzeganie obowiązujących norm, procedur i instrukcji oraz za utrzymywanie przyjętych standardów i ich ciągłe doskonalenie.
Promujemy kulturę, w której jakość i dbałość o bezpieczeństwo pracy są w pełni zintegrowane z naszymi praktykami biznesowymi.

Dążymy do zera defektów i braku strat

Skupiamy się na faktach oraz wynikach dążąc do zera defektów oraz ciągłego doskonalenia we wszystkim, co robimy.
Przyjęliśmy podejście ’’zero marnotrawstwa”. Stale poszukujemy możliwości tworzenia przewagi konkurencyjnej dla ciągłego doskonalenia jakości i zachowania środowiska. Dążymy jednocześnie do eliminacji urazów i chorób zawodowych.

Bezpieczeństwo produktów i pełna zgodność

Wspieramy pełną zgodność z obligatoryjnymi standardami i zasadami naszego Systemu Zarządzania Jakością, który obejmuje wymagania bezpieczeństwa produktów, jakości, prawne, środowiskowe i inne, do których organizacja się zobowiązała. Zobowiązania dotyczą zarówno produkcji konwencjonalnej jak i ekologicznej.
Współpracując z sieciami handlowymi i hurtowniami jesteśmy zobligowani do zapewnienia ochrony zakładu przed celowym skażeniem produkowanej żywności,  z którymi mamy do czynienia w przypadku bioterroryzmu.
Stworzyliśmy plan Food Defense , który zapewnia bezpieczne środowisko pracy dla pracowników i efektywnie pomaga w dostarczaniu bezpiecznego produktu dla klientów, zapewniając ciągłość działania zakładu w przypadku wystąpienia incydentu.
Nasz System Zarządzania Jakością jest zgodny z międzynarodowymi standardami. Oceniamy  zgodność naszego systemu przy udziale wewnętrznych oraz zewnętrznych audytorów.
Dążymy do bezbłędnej realizacji planów w oparciu o dyscyplinę, aktywność oraz rzeczową i otwartą komunikację.

 

Wierzchosławice, kwiecień 2018

Wstecz